Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:family-history:disease:view

Οικογενειακό ιστορικό - Επισκόπηση πάθησης

Πρόκειται για την οθόνη Επισκόπησης μιας Πάθησης στο Οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς όπως αυτή καταχωρήθηκε στην επιλογή Οικογενειακό ιστορικό - Προσθήκη πάθησης.

Πρόσθετη χρήσιμη λειτουργία αποτελεί η δυνατότητα για Εκτύπωση.

Δείτε το video


manual/family-history/disease/view.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 17:21 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.