Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:family-history:disease:add

Οικογενειακό ιστορικό - Προσθήκη πάθησης

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με την Προσθήκη πάθησης στο Ατομικό αναμνηστικό. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ η πάθηση αναφέρεται σε ένα συγγενικό πρόσωπο.

Παρακαλούμε, ανατρέξετε στη σελίδα Προσθήκη πάθησης στο Ατομικό αναμνηστικό.

Δείτε το video


manual/family-history/disease/add.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 14:20 από Admin