Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:family-history

Οικογενειακό ιστορικό

Στο Οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς μπορείτε να καταχωρήσετε δομημένη πληροφορία, που αφορά:

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα εισαγωγής Ελεύθερου κειμένου στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο χρόνος για εισαγωγή δομημένης πληροφορίας.

Δείτε το video


manual/family-history.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 14:20 από Admin