Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:disease:add

Προσθήκη πάθησης

Το MediSign έρχεται παραμετροποιημένο με διαθέσιμες περισσότερες από 1000 “συνήθεις” παθήσεις στο “Προσωπικό σας αρχείο”.

Ωστόσο μπορείτε

  • να επιλέξετε μια πάθηση από τις 10.000 περίπου που περιλαμβάνονται στην ICD10 (η οποία αυτόματα προστίθεται στο Προσωπικό σας αρχείο και παραμένει διαθέσιμη) ή
  • να εισάγετε ένα δικό σας όρο (ο οποίος αυτόματα προστίθεται στο Προσωπικό σας αρχείο και παραμένει διαθέσιμος)

Αυτό γίνεται από το dropdown list που υπάρχει στην οθόνη εισαγωγής:

Δείτε το video


manual/disease/add.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 14:19 από Admin