Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:practice-management:departments

Χώροι του ιατρείου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να διαχειριστείτε τους χώρους του Ιατρείου όπου δέχεστε Ραντεβού.

Από το menu επιλέξτε Ασθενείς → Διαχείριση ιατρείου → Χώροι του ιατρείου

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να τροποιήσετε ένα χώρο.

Για να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης

  • κάνετε click and drag (πατήστε και σύρετε) με το mouse σε desktop συσκευές
  • κάνετε το ίδιο, αλλά με το δάχτυλό σας σε mobile συσκευές

όπως δείχνει το ακόλουθο animation:

Αν έχετε ορίσει περισσότερους από έναν χώρους, όταν εισάγετε ενα ραντεβού θα σας ζητηθεί να ορίσετε το χώρο:

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φιλτράρετε τα Ραντεβού (εκτός των άλλων κριτηρίων) και ανα χώρο:

Δείτε ακόμα

manual/practice-management/departments.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/05 15:52 από Admin