Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:practice-management

Διαχείριση ιατρείου

Στη σελίδα παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι που μπορείτε να διαχειριστείτε.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο help της κάθε μίας.

manual/practice-management.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/04 12:43 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.