Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:patient:view-demographics

Δημογραφικά ασθενούς - επισκόπηση

Πρόκειται για την οθόνη Επισκόπησης των Δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς όπως αυτά τροποποιήθηκαν στην επιλογή Δημογραφικά ασθενούς - επεξεργασία.

Πρόσθετη χρήσιμη λειτουργία αποτελεί η δυνατότητα για Εκτύπωση.

manual/patient/view-demographics.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/21 14:18 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.