Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:patient:edit-demographics

Δημογραφικά ασθενούς - επεξεργασία

Πρόκειται για μια κλασική οθόνη επεξεργασίας Δημογραφικών στοιχείων.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που επιθυμείτε να καταχωρήσετε και πατήστε “Αποθήκευση”.

Για να ακυρώσετε αλλαγές (πριν την Αποθήκευση) πατήστε “Ακύρωση”.

manual/patient/edit-demographics.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/21 14:15 από Admin