Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:my-services:view

Επισκόπηση υπηρεσίας

Από τη σελίδα Διόρθωση υπηρεσίας, επιλέξτε “Επισκόπηση”.

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα Εκτύπωσης της καρτέλας.

manual/my-services/view.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/27 15:11 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.