Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:my-services

Υπηρεσίες και Τιμές

Με τον όρο Επίσκεψη ή Ιατρική πράξη εννοούμε το χρόνο “συνάντησης” του Ιατρού με τον Ασθενή με σκοπό την παροχή μιας ιατρικής Υπηρεσίας (ή περισσοτέρων).

Η Υπηρεσία που παρέχεται μπορεί να είναι:

  • απλά μια κλασσική Επίσκεψη (medical visit), διαδικασία κοινή για τις περισσότερες Ιατρικές Ειδικότητες
  • για τον Γαστρεντερολόγο μπορεί να είναι μια ενδοσκοπική εξέταση
  • για τον Ακτινολόγο ένα Υπερηχογράφημα
  • για τον Χειρουργό μια Επέμβαση
  • για τον Διαιτολόγο μια Δίαιτα
  • για το Φυσικοθεραπευτή για Συνεδρία Ηλεκτροθεραπείας κοκ

Προεπιλεγμένη υπηρεσία

Το MediSign έρχεται με την “Ιατρική Επίσκεψη” ως προεπιλεγμένη υπηρεσία. Η “προεπιλεγμένη υπηρεσία” είναι αυτή που επιλέγει το MediSign όταν εισάγετε νέα Επίσκεψη σε ένα Περιστατικό ασθενούς. Προφανώς μπορείτε να την αλλάξετε στη συνέχεια.

:!: Ωστόσο, μπορείτε (και πρέπει) να εισάγετε τις Υπηρεσίες που προσφέρετε (και τις σχετικές ενδεικτικές τιμές) ανάλογα με την Ειδικότητά σας. Επίσης μπορείτε να ορίστε μια άλλη Υπηρεσία ως προεπιλεγμένη (ουσιαστικά αυτή που παρέχετε πιο συχνά).

Διαχείριση υπηρεσιών

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες που παρέχετε (και τις σχετικές τιμές) στη σελίδα Υπηρεσίες και Τιμές:

  • από την Τιμολόγηση - χρησιμοποιείστε το link “Διαχείριση υπηρεσιών” στο σημείο που εισάγετε τις Υπηρεσίες του παραστατικού

Αυτόματη εισαγωγή

Όταν εκδίδετε ένα παραστατικό, δώστε απλά λίγα γράμματα για να επιλέξετε Υπηρεσία (και ταυτόχρονα τιμή) από το σχετικό autocomplete tool που είναι διαθέσιμο. Αν θέσετε μια υπηρεσία που δεν υπάρχει καταχωρημένη, το MediSign θα την καταχωρήσει αυτόματα στις Υπηρεσίες σας και θα παραμένει διαθέσιμη εφεξής.

Αν αλλάξετε την τιμή μιας Υπηρεσίας τη στιγμή που τιμολογείτε, το MediSign θα καταχωρήσει αυτόματα τη νέα τιμή και θα παραμένει διαθέσιμη εφεξής.

manual/my-services.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/14 19:30 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.