Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:invoice-series

Σειρές παραστατικών

Με τον όρο “Σειρά παραστατικών” εννοούμε ένα σύνολο παραστατικών με ενιαία αρίθμηση που είναι μοναδική για το κάθε παραστατικό και έτσι το προσδιορίζει.

Χειρόγραφα παραστατικά

Με την εισαγωγή συστημάτων μηχανογράφησης τείνουν να καταργηθούν, αφού αντικαθίστανται από “ηλεκτρονικά” παραστατικά.

Τα γνωστά χειρόγραφα μπλοκ αποτελούν σειρές παραστατικών.

Ωστόσο, δεν αναγράφουν κάποιο διακριτικό γράμμα Σειράς (πχ Σειρά Α) και ο λόγος είναι ότι συνήθως δεν υπάρχει άλλη σειρά παραστατικών σε χρήση. Οπότε το διακριτικό είναι περιττό.

Αν κάποιος γιατρός διατηρεί δύο μπλόκ Αποδείξεων (πχ ένα για το Ιατρείο και ένα ακόμα για Επισκέψεις στο σπίτι, τοτε το δεύτερο μπλοκ αποτελεί συνήθως την Σειρά Α - το πρώτο μπλοκ απλά δεν αναγράφει σειρά).

Παράδειγμα: η κλασική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που χρησιμοποιείται στην ιδιωτική σας πελατεία, δηλαδή τους ασθενείς σας (τείνει να μετονομαστεί σε Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών).

προέλευση εικόνας

Παράδειγμα: το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (που χρησιμοποιείται σπανιότερα για τιμολόγηση νομικών προσώπων πχ Ασφαλιστικών εταιριών, Νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ)

προέλευση εικόνας

Τύποι παραστατικών

To MediSign υποστηρίζει δύο τύπους παραστατικών:

  1. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Παραστατικό χωρίς ΦΠΑ για τιμολόγηση φυσικών προσώπων (ιδιωτική πελατεία) σε EURO
  2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Παραστατικό χωρίς ΦΠΑ για τιμολόγηση νομικών προσώπων (νοσηλευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ) σε EURO

Σειρές Ηλεκτρονικών παραστατικών

Στο MediSign θα βρείτε τριών ειδών σειρές παραστατικών

  1. Τυπικά παραστατικά για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Είναι τα κλασικά παραστατικά που εκδίδετε μετά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες σας (συνήθως Απόδειξη και σπανιότερα Τιμολόγιο)
  2. Παραστατικά που αποτελούν επανέκδοση παραστατικών που έχουν ήδη εκδοθεί στο πρόσφατο παρελθόν με άλλο τρόπο (π.χ. χειρόγραφα). Εκδίδονται με σκοπό να αποστείλετε στο myDATA παραστατικά που έχετε ήδη εκδώσει πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το MediSign. Αυτά καθ' εαυτά δεν είναι κατάλληλα για φορολογική χρήση.
  3. Δοκιμαστικά παραστατικά για εκπαίδευση στη χρήση της εφαρμογής (ακατάλληλα για φορολογική χρήση).

Όταν ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το MediSign, οι μόνες Σειρές παραστατικών που είναι ενεργοποιημένες (σε χρήση) είναι οι Δοκιμαστικές.

Έτσι, στη σελίδα Διαχείριση Λογιστηρίου θα βρείτε την ακόλουθη διαμόρφωση:

Δείτε παρακάτω τις απαραίτητες αλλαγές.

Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνετε

Όλες οι ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε, γίνονται στη σελίδα Διαχείριση Λογιστηρίου.

Θα εξετάσουμε μία - μία τις σειρές που διαθέτει το MediSign προκειμένου να αποφασίσετε ποιές σας χρειάζονται και με ποιές ρυθμίσεις.

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ)

Αυτή είναι η Σειρά που θα σας χρειαστεί οπωσδήποτε. Πατήστε “Διαμόρφωση” για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη (“σε χρήση”).

Πρακτικά, η Σειρά αυτή είναι η ηλεκτρονική εκδοχή του χειρόγραφου μπλοκ Αποδείξεων που διαθέτετε.

Πατώντας “Διαμόρφωση” βλέπετε την ακόλουθη εικόνα:

Μπορείτε να αλλάξετε την “Φιλική ονομασία” αν το επιθυμείτε.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις χειρόγραφες αποδείξεις, καλό είναι να βάλετε ένα γράμμα (πχ Α) στο Διακριτικό Σειράς (χωρίς να είναι υποχρεωτικό).

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις χειρόγραφες αποδείξεις, τότε αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή 1 στο πεδίο “ Έναρξη από τον αριθμό”. Αυτή είναι η πιο σωστή επιλογή για τις περισσότερες περιπτώσεις, διότι τα χειρόγραφα παραστατικά μπορεί να συνεχίσουν να σας είναι χρήσιμα αν κάνετε επισκέψεις στο σπίτι (στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορείτε να τα διαβιβάζετε στο myDATA).

Εναλλακτικά, αν αποφασίσετε να μην ξαναχρησιμοποιησετε τις χειρόγραφες αποδείξεις, μπορείτε να συνεχίσετε από τον επόμενο αριθμό που έχει τώρα το χειρόγραφο μπλοκ. Χωρίς βέβαια να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να ξεκινήσετε και από το 1 (ή άλλο αριθμό) αν επιθυμείτε.

Τέλος αποφασίστε αν επιθυμείτε

  • Συνεχή σειριακή αρίθμηση όλα τα έτη ή
  • Επανέναρξη της αρίθμησης την πρώτη ημέρα του έτους με τον αριθμό της αρεσκείας σας (η πιο σωστή επιλογή είναι ο αριθμός 1)

Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε “Αποθήκευση”. Θα επιστρέψετε στην οθόνη “Διαχείριση Λογιστηρίου”. Εκεί ενεργοποιήστε την Σειρα επιλέγοντας “σε χρήση”.

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) - ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ

Η σειρά αυτή αφορά παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί και έχει ως λόγο ύπαρξης:

  • να διαβιβάσετε στο myDATA Αποδείξεις που έχετε εκδώσει πριν αρχίστε να χρησιμοποιείτε το MediSign
  • να διαβιβάσετε στο myDATA χειρόγραφες Αποδείξεις που συνεχίζετε να εκδίδετε παράλληλα με το MediSign (κλασικό παράδειγμα οι επισκέψεις στο σπίτι)

Η Σειρά αυτή δεν χρειάζεται “Διαμόρφωση” (μπορείτε να αλλάξετε μόνο το όνομα της Φιλικής ονομασίας αν το επιθυμείτε).

Θα τη χρειαστείτε κατά πάσα πιθανότητα, οπότε απλά ενεργοποιήστε τη (“σε χρήση”).

Εδώ να σημειωθεί οτι, αν διαβιβάσετε στο myDATA όλες τις Αποδείξεις που δεν έχουν αποσταλεί και αν ΔΕΝ κάνετε επισκέψεις στο σπίτι, τότε η Σειρά αυτή δεν θα σας χρειάζεται πλέον και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε σε δεύτερο χρόνο.

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ

Η Σειρά αυτή έχει καθαρά “εκπαιδευτικό” χαρακτήρα. Μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις από το κουμπί “Διαμόρφωση”, ωστόσο έχουν μικρή σημασία μιας και οι Αποδείξεις που εκδίδει δεν έχουν φορολογική υπόσταση (δοκιμαστικές).

Εδώ να σημειωθεί οτι, όταν αισθανθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη χρήση του MediSign, τότε η Σειρά αυτή δεν θα σας χρειάζεται πλέον και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε σε δεύτερο χρόνο.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ)

Πρακτικά, η Σειρά αυτή είναι η ηλεκτρονική εκδοχή του χειρόγραφου μπλοκ Τιμολογίων που ενδεχομένως διαθέτετε.

Αν εκδίδετε Τιμολόγια, τότε κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις και κατόπιν ενεργοποιήστε τη (“σε χρήση”). Ισχύει αντίστοιχα ό,τι και για Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) (δείτε παραπάνω), μόνο που εδώ έχουμε να κάνουμε με Τιμολόγιο και όχι Απόδειξη.

Αν δεν εκδίδετε Τιμολόγια, τότε δεν χρειάζεται να την ενεργοποιήσετε.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) - ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ

Ισχύει αντίστοιχα ό,τι και για Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) - ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ (δείτε παραπάνω), μόνο που εδώ έχουμε να κάνουμε με Τιμολόγιο και όχι Απόδειξη.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ

Ισχύει αντίστοιχα ό,τι και για Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (χωρίς ΦΠΑ) - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ (δείτε παραπάνω), μόνο που εδώ έχουμε να κάνουμε με Τιμολόγιο και όχι Απόδειξη.

Πώς να φτιάξετε τη δική σας Σειρά

Μπορείτε φτιάξετε τη δική σας Σειρά από το κουμπί “Αντίγραφο” που θα βρείτε δίπλα σε κάθε διαθέσιμη Σειρά στη σελίδα Διαχείριση Λογιστηρίου.

Αφού δημιουργήστε τη δική σας Σειρά (ως αντίγραφο κάποιας ήδη υπάρχουσας), στην συνέχεια κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω και ενεργοποιήστε την (“σε χρήση”).

Η δημιουργία δικής σας Σειράς είναι μια επιλογή που σπάνια θα σας χρειαστεί.

Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε πολλές Σειρές από ένα είδος παραστατικού (πχ Απόδειξη) αν οι πελάτες σας διακρίνονται με κάποιο τρόπο σε ομάδες. Μια άλλη περίπτωση είναι να δημιουργήσετε αντίγραφα της Δοκιμαστικής σειράς, αποκλειστικά και μόνο για να πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις.

Σχετικά θέματα

manual/invoice-series.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/15 12:04 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.