Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:invoice

Παραστατικό

Μετά την έκδοση ενός παραστατικού ανακατευθύνεστε αυτόματα στη σελίδα αυτή.

Επίσης στη σελίδα αυτή οδηγείστε από την οθόνη Τα παραστατικά μου.

Στη διαδικασία αυτή μπορείτε:

  • να δείτε όλα τα στοιχεία του παραστατικού
  • να δείτε τα uid (το αναγνωριστικό κάθε παραστατικού) και mark (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης του παραστατικού (Μ.ΑΡ.Κ)), όπως αυτά δημιουργούνται από την myDATA μετά την επιτυχή αποστολή του παραστατικού
  • να διαβιβάσετε το παραστικό στο myDATA, αν δεν το έχετε κάνει κατά την έκδοσή του
  • να κατεβάσετε το παραστατικό σαν αρχείο pdf
  • να ακυρώσετε το παραστατικό
  • να ενημερώσετε την πληρωμή του παραστατικού (αν δεν έχει γίνει κατά την έκδοσή του)
manual/invoice.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/03 16:34 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.