Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:family-history:disease:edit

Οικογενειακό ιστορικό - Επεξεργασία πάθησης

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με την Επεξεργασία πάθησης στο Ατομικό αναμνηστικό. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ η πάθηση αναφέρεται σε ένα συγγενικό πρόσωπο.

Παρακαλούμε, ανατρέξετε στη σελίδα Επεξεργασία πάθησης στο Ατομικό αναμνηστικό.

Δείτε το video


manual/family-history/disease/edit.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 17:20 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.