Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:disease:view

Επισκόπηση πάθησης

Πρόκειται για την οθόνη Επισκόπησης μιας Πάθησης του ασθενούς όπως αυτή καταχωρήθηκε στην επιλογή Προσθήκη πάθησης.

Πρόσθετη χρήσιμη λειτουργία αποτελεί η δυνατότητα για Εκτύπωση.

Δείτε το video


manual/disease/view.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 17:20 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.