Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:contacts

Επαφές

Οι επαφές είναι διαθέσιμες από το menu: Γραμματεία → Επαφές.

Πρόκειται για μια πολύ απλή φόρμα, με την οποία μπορούμε εύκολα και γρήγορα να βρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιας επαφής. Αρκεί να δώσουμε λίγα γράμματα.

Επίσης από τη φόρμα αυτή μπορούμε να προσθέσουμε Νέα επαφή.

Εδώ να τονίσουμε ότι οι ασθενείς (αλλά και πελάτες που δεν είναι ασθενείς, πχ Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ) καταχωρούνται αυτόματα στις επαφές, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι γι' αυτό.

Με τη λειτουργία Νέα επαφή μπορούμε να εισάγουμε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει τις παραπάνω κατηγορίες, για παράδειγμα ένα συνεργάτη μας.

manual/contacts.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/13 20:44 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.