Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:contact:addnew

Νέα επαφή

Η διαδικασία είναι διαθέσιμη από τη φόρμα Επαφές πατώντας το κουμπί Νέα επαφή.

Οι ασθενείς (αλλά και πελάτες που δεν είναι ασθενείς, πχ Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ) καταχωρούνται αυτόματα στις επαφές, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι γι' αυτό.

Με τη λειτουργία “Νέα επαφή” μπορούμε να εισάγουμε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει τις παραπάνω κατηγορίες, για παράδειγμα ένα συνεργάτη μας.

Συμπληρώνουμε τη φόρμα και πατάμε το κουμπί Εισαγωγή.

manual/contact/addnew.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/22 18:41 από Admin