Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:case:view

Επισκόπηση Περιστατικού

Πρόκειται για την οθόνη Επισκόπησης ενός Περιστατικού του ασθενούς όπως αυτή καταχωρήθηκε στην επιλογή Νέο περιστατικό.

Πρόσθετη χρήσιμη λειτουργία αποτελεί η δυνατότητα για Εκτύπωση.

Επίσης μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία που σχετίζονται με το Περιστατικό (εικόνες ή pdf documents)

Δείτε το video


manual/case/view.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 21:46 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.