Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:case:edit

Επεξεργασία Περιστατικού

Ισχύουν ανάλογα όσα έχουν γραφτεί για την διαδικασία Νέο περιστατικό.

Παρακαλούμε, δείτε τη σχετική σελίδα εδώ.

Δείτε το video


manual/case/edit.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 21:46 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.