Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:add-new-patient

Νέος ασθενής

Μπορείτε να εισάγετε εύκολα νέο ασθενή, είτε από την Αρχική σελίδα (κουμπί “Νέος ασθενής”), είτε από το menu: Ασθενείς → Νέος ασθενής

Με βάση τα στοιχεία που καταχωρήσατε γίνεται έλεγχος συνωνυμίας με ασθενείς που ήδη υπάρχουν στο αρχείο σας. Αν υπάρχει υποψία συνωνυμίας θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Η φόρμα εισαγωγής

Η φόρμα Εισαγωγής ασθενούς ζητάει μόνο τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής. Μετά την εισαγωγή μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να εισάγετε αναλυτικότερα Δημογραφικά στοιχεία.

Ημερομηνία γέννησης από ΑΜΚΑ

Αν γνωρίζετε το ΑΜΚΑ και το εισάγετε, η ημερομηνία γέννησης θα συμπληρωθεί αυτόματα, εφόσον δεν την έχετε ήδη εισάγει (για οικονομία χρόνου):

Μπορείτε πάντα να εισάγετε με τον κλασικό τρόπο την ημερομηνία γέννησης, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμφωνεί με το ΑΜΚΑ (σπάνιες περιπτώσεις).

Περισσότερα στοιχεία κατά την Εισαγωγή

Κάποια πρόσθετα Δημογραφικά στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν κατα την Εισαγωγή, αν το κρίνετε απαραίτητο. Απλά πατήστε τον σύνδεσμο “Εμφάνιση περισσότερων δεδομένων”:

Μετά την εισαγωγή

Μετά την εισαγωγή, το MediSign σας οδηγεί στην “Συνολική εικόνα ασθενούς” όπου μπορείτε

  • να συμπληρώσετε το Ιστορικό του ασθενούς
  • να εισάγετε στοιχεία για την Παρούσα νόσο
  • να ανεβάσετε αρχεία που σχετίζονται με τον ασθενή (εικόνες ή pdf documents)

Οι διαθέσιμες επιλογές φαίνονται στο dropdown “Φάκελος ασθενούς”:

Για τη διευκόλυνση σας, το MediSign εισάγει αυτόματα το πρώτο Περιστατικό και την πρώτη Επίσκεψη για τον ασθενή που μόλις καταχωρήσατε.

Δείτε το video

manual/add-new-patient.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/27 17:31 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.