Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:user:view-profile

Προφίλ χρήστη - επισκόπηση

Από τις επιλογές χρήστη (κάτω από το εικονίδιο του χρήστη) επιλέξτε: Στοιχεία χρήστη.

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για εκτύπωση της καρτέλας.

manual/user/view-profile.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/27 17:15 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.