Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:user-roles

Ρόλοι χρηστών

Στο MediSign υπάρχουν 4 ρόλοι χρηστών:

  1. Κάτοχος του λογαριασμού
  2. Επαγγελματίας Υγείας
  3. Γραμματεία
  4. Στέλεχος Λογιστηρίου

Κάτοχος του λογαριασμού

Όταν κάνετε εγγραφή στο MediSign, αποκτάτε το ρόλο “Κάτοχος του λογαριασμού”.

Ο ρόλος έχει πρόσβαση σε όλη τη λειτουργικότητα του MediSign.

Είναι ο μόνος ρόλος που έχει πρόσβαση στο menu “Ρυθμίσεις”.

Σε κάθε λογαριασμό υπάρχει μόνο ένας χρήστης με το ρόλο αυτό.

Όλοι οι χρήστες με τους υπόλοιπους ρόλους δημιουργούνται από τον “Κάτοχο του λογαριασμού” από το menu Ρυθμίσεις → Διαχείριση χρηστών.

Περισσότερα στη σελίδα Διαχείριση χρηστών.

Επαγγελματίας Υγείας

Ο ρόλος αφορά συνεργάτες του Κατόχου του Λογαριασμού με την ιδιότητα του Επαγγελματία Υγείας, που συνεργάζονται κάτω από την ίδια επαγγελματική οντότητα.

Γραμματεία

Ο ρόλος αφορά συνεργάτες του Κατόχου του Λογαριασμού με την ιδιότητα του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης.

Οι χρήστες με το ρόλο αυτό δεν έχουν πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα των ασθενών.

Στέλεχος Λογιστηρίου

Ο ρόλος αφορά συνεργάτες του Κατόχου του Λογαριασμού με την ιδιότητα του Στελέχους Λογιστηρίου.

Οι χρήστες με το ρόλο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο στο menu Λογιστήριο.

manual/user-roles.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/27 17:10 από Admin