Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:stats

Στατιστικές αναφορές

Οι Στατιστικές αναφορές για τον Ιατρικό φάκελο είναι προσβάσιμες από το menu: Ασθενείς → Στατιστικές αναφορές.

Διαθέσιμες αναφορές:

Δείτε το videomanual/stats.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 13:58 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.