Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:public-insurances

Δημόσιες ασφάλειες

Η διαχείριση για τις Δημόσιες ασφάλειες γίνεται από το menu Λογιστήριο → Δημόσιες ασφάλειες

Νέα Ασφάλεια

Για να προσθέσετε Δημόσια ασφάλεια, πατήστε “Εργαλεία” (κάτω από τα “Κριτήρια”) και κατόπιν “Νέα εγγραφή”.

Στην συνέχεια συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα.

Επεξεργασία Ασφάλειας

Για να επεξεργαστείτε την καρτέλα Δημόσιας ασφάλειας, κάνετε click στο link “Επωνυμία” και κατόπιν συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα.

manual/public-insurances.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/27 15:26 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.