Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:private-insurances

Ιδιωτικές ασφάλειες

Η διαχείριση για τις Ιδιωτικές ασφάλειες γίνεται από το menu Λογιστήριο → Ιδιωτικές ασφάλειες

Νέα Ασφάλεια

Για να προσθέσετε Ιδιωτική ασφάλεια, πατήστε “Εργαλεία” (κάτω από τα “Κριτήρια”) και κατόπιν “Νέα εγγραφή”.

Στην συνέχεια συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα.

Επεξεργασία Ασφάλειας

Για να επεξεργαστείτε την καρτέλα Ιδιωτικής ασφάλειας, κάνετε click στο link “Επωνυμία” και κατόπιν συμπληρώστε την κατάλληλη φόρμα.

manual/private-insurances.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/27 15:25 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.