Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:preferences

Προτιμήσεις

Ημερομηνία και ώρα

Η Ζώνη Ώρας σας είναι σημαντική για τη σωστή εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας. Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας που προτιμάτε.

Εμφάνιση

Δοκιμάζοντας τα διαθέσιμα Θέματα Εμφάνισης η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα. Όταν αποφασίσετε, πατήστε Αποθήκευση για να οριστικοποιήσετε τις αλλαγές.

manual/preferences.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/11/30 15:42 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.