Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:invoices

Ιστορικό πληρωμών

Από το menu επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ιστορικό πληρωμών.

Παρέχεται μια λίστα με όλες τις πληρωμές που έχετε κάνει και τα σχετικά Τιμολόγια διαθέσιμα για κατέβασμα (download).

manual/invoices.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/27 17:25 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.