Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:free-text-editor

Ελεύθερο κείμενο

Ο διορθωτής για Ελεύθερο κείμενο χρησιμοποιείται σε διάφορα σημεία της εφαρμογής MediSign και προσφέρει τη δυνατότητα να εισάγετε ελεύθερο κείμενο με βασική μορφοποίηση.

Διαλέγοντας ένα τμήμα κειμένου, έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα εργαλεία:

Τέλος μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε μια παράγραφο (πάνω ή κάτω) ή να τη διαγράψετε.

manual/free-text-editor.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/24 23:08 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.