Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:cases-encounters

Περιστατικά, επισκέψεις και ιατρικές πράξεις

Όταν έχετε επιλέξει ένα ασθενή, οι διαθέσιμες επιλογές από το Φάκελο του ασθενούς είναι:

Μια από αυτές είναι τα “Περιστατικά και Επισκέψεις”.

Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση των Περιστατικών για τα οποία έχετε εξετάσει τον ασθενή και των Επισκέψεων ή Ιατρικών πράξεων που αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά. Η παρουσίαση γίνεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (τα πιο πρόσφατα πρώτα).

Για να επιλέξετε ένα Περιστατικό και να το επεξεργαστείτε απλά κάνετε click πάνω σε αυτό. Το ίδιο ισχύει για μία Επίσκεψη ή Ιατρική πράξη.

Για να εισάγετε νέο Περιστατικό απλά πατήστε το κουμπί “Νέο περιστατικό”. Αντίστοιχα για μία Επίσκεψη.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, με τον όρο Περιστατικό εννοούμε το διάστημα από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η νόσος μέχρι την έκβαση αυτής της κατάστασης. Συνήθως κρατάει κάποιες μέρες ή περισσότερο.

Ενα περιστατικό περιλαμβάνει μία ή (συνήθως) περισσότερες Επισκέψεις ή Ιατρικές πράξεις.

Με τον όρο Επίσκεψη ή Ιατρική πράξη εννοούμε το χρόνο “συνάντησης” του Ιατρού με τον Ασθενή με σκοπό την παροχή κάποιας υπηρεσίας (αποδίδεται καλά με τον ξενόγλωσσο όρο “encounter”).

Μια Υπηρεσία μπορεί να είναι

  • απλά μια κλασσική Επίσκεψη (medical visit), διαδικασία κοινή για τις περισσότερες Ιατρικές Ειδικότητες
  • για τον Γαστρεντερολόγο μπορεί να είναι μια ενδοσκοπική εξέταση
  • για τον Ακτινολόγο ένα Υπερηχογράφημα
  • για τον Χειρουργό μια Επέμβαση
  • για τον Διαιτολόγο μια Δίαιτα
  • για το Φυσικοθεραπευτή για Συνεδρία Ηλεκτροθεραπείας κοκ

Μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε τις υπηρεσίες που παρέχετε (και τις σχετικές τιμές).

Κάθε φορά που εισάγετε ένα νέο ασθενή στο αρχείο σας, το MediSign εισάγει αυτόματα το πρώτο Περιστατικό και την πρώτη Επίσκεψη που αφορά αυτό το Περιστατικό.

Έτσι, μπορείτε άμεσα να εισάγετε ιατρική πληροφορία ή/και να τιμολογήσετε τον ασθενή σας για την υπηρεσία που του προσφέρατε.

Στην πορεία μπορείτε εύκολα να εισάγετε Νέα Περιστατικά (και Επισκέψεις), όταν αυτό χρειαστεί.

Δείτε το video


manual/cases-encounters.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/08/17 21:45 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.