Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:allergy:view

Επισκόπηση αλλεργίας

Πρόκειται για την οθόνη Επισκόπησης μιας Αλλεργίας του ασθενούς όπως αυτή καταχωρήθηκε στην επιλογή Προσθήκη αλλεργίας.

Πρόσθετη χρήσιμη λειτουργία αποτελεί η δυνατότητα για Εκτύπωση.

manual/allergy/view.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/21 18:59 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.