Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:allergy:edit

Επεξεργασία αλλεργίας

Ισχύουν ανάλογα όσα έχουν γραφτεί για την Προσθήκη αλλεργίας

Παρακαλούμε, δείτε τη σχετική σελίδα εδώ.

manual/allergy/edit.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/06/21 18:58 από Admin

Copyright © MediSign Ltd. All rights reserved.